Dr hab. Krzysztof Jaworski z UJK z wykładami w IVT


Dnia 26 października 2017 r. w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie gościł dr hab. Krzysztof Jaworski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Filologii Polskiej). 
Profesor odwiedził klasę IVT z dwoma wykładami pt. Futurystyczne eksperymenty językowe początku XX w. oraz Czy potrzebna nam reforma ortografii? Lekcja futurystów.
Uczniowie brali czynny udział w prelekcjach, które urozmaicone były prezentacjami multimedialnymi.
Zagadnienia przedstawione na wykładach zainteresowały uczniów, ale szczególne emocje wzbudziła tematyka reformy ortografii i próby zastosowania jej w literaturze polskiej postulowane przez futurystów 100 lat temu. 
Sami często piszą przecież w sposób "futurystyczny". 


"W moich snach wciąż Warszawa..."


Dziś, 20 października 2017r. byliśmy na Narodowym tj. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwiedziliśmy też Starówkę. Zarówno w podróży do miasta stołecznego jak i w drodze powrotnej towarzyszyły nam szlagiery piosenki polskiej. Pogoda nam dopisywała. Wspaniałe towarzystwo także. Roześmiani szczęśliwi i zmęczeni wracamy do domów.


W młynie Jędrów

Dnia 13 października 2017 r.  Grono Pedagogiczne i uczniowie Technikum uczestniczyli w wycieczce i zajęciach w terenie. Właściciele starego młyna nad Kamionką w Suchedniowie opowiadali o historii i nakładzie pracy, który włożyli w ukochane przez nich miejsce. Uczniowie słuchali, podziwiali i cieszyli się dzisiejszym dniem.ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SUCHEDNIOWIE

  informuje o alternatywnym adresie strony internetowej szkoły
http://zssienkiewicz.blogspot.com
na którym będą umieszczane
PLANY ZAJĘĆ LICEUM
oraz KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

a także inne aktualności

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SUCHEDNIOWIE  PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018


NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH

W ZAWODACH:


 • T.03. Produkcja wyrobów piekarskich - piekarz

 • T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych - cukiernik

 • T.06. Sporządzanie potraw i napojów - kucharz

 • T.09. Wykonywanie usług kelnerskich - kelner

 • T.15. Organizacja usług gastronomicznych – technik żywienia i usług gastronomicznych

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży – sprzedawca

 • A.36. Prowadzenie rachunkowości

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – fryzjer

 • R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych – florysta

 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - elektromechanik pojazdów samochodowych

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - mechanik pojazdów samochodowych


KURSY SĄ BEZPŁATNE


Nauka na kursach odbywa się w systemie zaocznym Czas trwania kursów kwalifikacyjnych zależy od programu nauczania.

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione podanie (wniosek) o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ

Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub pod nr tel. 41/2543253

Pozdrowienia z Pogorzelicy

W dniach 21 maja – 3 czerwca grupa uczniów suchedniowskiego Zespołu Szkół przebywa na praktyce zawodowej w OW „Stoczniowiec” w Pogorzelicy, zdobywając niezbędne umiejętności w części hotelowej oraz gastronomicznej ośrodka. Nadmorski kurort jest dla nich nie tylko miejscem pracy, lecz również zabawy i wypoczynku, zarówno dzięki doskonałej infrastrukturze, jak i słonecznej pogodzie. To już kolejny rok w którym, dzięki nawiązaniu przez szkołę współpracy z ośrodkami wypoczynkowymi, młodzież może doskonalić swe kompetencje zawodowe w kontakcie z licznymi gośćmi z kraju i zagranicy.
Zespół Szkół

im. H. Sienkiewicza

w Suchedniowie


ogłasza nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

na rok szkolny 2017/2018:


Technikum

*technik żywienia i usług gastronomicznych

*technik hotelarstwa

*technik usług fryzjerskich

*technik pojazdów samochodowych


Szkoła branżowa I stopnia

*kucharz

*fryzjer

*piekarz

*cukiernik

*wędliniarz

*mechanik pojazdów samochodowych

*blacharz samochodowy

*lakiernik

*krawiec – projektowanie i stylizacja odzieży

*sprzedawca


UWAGA! Szkoła prowadzi nabór w formie elektronicznej

Rejestracja kandydatów: 15 maja – 21 czerwca 2017 r. na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat


Kandydaci mogą również dokonać rejestracji bezpośrednio w siedzibie szkoły - ul. Sportowa 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.


Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły


tel. 412543253, e-mail zssuch@poczta.onet.pl; www.zssienkiewicz.pl

UWAGA!!!

Zmiana planów Liceum Ogólnokształcącego - VIII (12.05 – 13.05.2017r.) i X zjazd (9.06 – 10.06.2017r.). Szczegóły w zakładce: "plan szkoły zaoczne".


Ponieważ tegoroczna matura zbliża się wielkimi krokami, warto zadbać o przypomnienie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Dlatego, dzięki współpracy suchedniowskiego Zespołu Szkół z Politechniką Świętokrzyską, jak co roku dodatkowe zajęcia z matematyki dla maturzystów prowadzi dr Andrzej Lenarcik, pracownik naukowy tej uczelni. To ostatnia okazja, aby usystematyzować informacje o równaniach, całkach i figurach przestrzennych, gdyż pierwszy egzamin już 4 maja.


Jesteśmy PO PROSTU najlepsi!

Dziś Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłosiła wyniki przeprowadzonego w styczniu br. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Znakomicie wypadli uczniowie suchedniowskiego Zespołu Szkół, ubiegający się o dyplomy technika usług fryzjerskich, technika żywienia i usług gastronomicznych oraz mechanika pojazdów samochodowych. Egzamin zdali wszyscy uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, zaś do egzaminu poprawkowego przystąpi tylko jeden absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Należy podkreślić, że nasze technikum jest jedynym w województwie świętokrzyskim, którego uczniowie w komplecie zdali egzamin! Również Zespół Szkół jako całość może poszczycić się najlepszym wynikiem egzaminu spośród wszystkich tego typu świętokrzyskich placówek.

Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali:TECHNIKUM

Anna Paterkaetap pisemny 88%etap praktyczny 96%

Patrycja Syzdułetap pisemny 85%etap praktyczny 95%

Kinga Dębowskaetap pisemny 85%etap praktyczny 92%

Marcin Pajeketap pisemny 80%etap praktyczny 96%

ZSZ

Sebastian Kułagaetap pisemny 85%etap praktyczny 100%

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Renata Sereketap pisemny 78%etap praktyczny 94%

Monika Śniowskaetap pisemny 78%etap praktyczny 93%


UWAGA!!!

Zmiana terminów zjazdów szkół zaocznych - VI zjazd (31.03 - 01.04.2017r.). Szczegóły w zakładkach: "plan szkoły zaoczne" oraz "kwalifikacyjne kursy zawodowe".

UWAGA!!!

Zmiana terminów zjazdów szkół zaocznych. Szczegóły w zakładkach: "plan szkoły zaoczne" oraz "kwalifikacyjne kursy zawodowe".

Giełda Szkół w Bliżynie

Jak co roku, 9 marca skorzystaliśmy z zaproszenia bliżyńskiego gimnazjum i wzięliśmy udział w tradycyjnej giełdzie szkół, prezentując naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. Stoisko naszej szkoły cieszyło się dużym zainteresowaniem, dzięki zaangażowaniu obsługujących je: Ani, Patrycji, Filipa i Mateusza, a także sprawnemu przygotowaniu prezentacji przez panie: Grażynę Pasek, Justynę Słopiecką i Elżbietę Kumalską.

Zdjęcia z giełdy znajdziesz TUTAJ

Dzień Kobiet w „Sienkiewiczu”

8 marca w naszej szkole hucznie obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Więcej informacji oraz zdjęcia z tego wydarzenia znajdziesz TUTAJ

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych położonych w obrębie nieruchomości Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie

 1. Dane dotyczące lokali:

Postępowanie przetargowe dotyczy lokali użytkowych położonych w obrębie zabudowań Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie ul. Sportowa 3:

-prawe skrzydło budynku B (z wyłączeniem pracowni informatycznej) obejmujące 7 sal wraz z korytarzem, o łącznej powierzchni 196 m2

-pomieszczenie nr 4B o powierzchni 36,8 m2

-pomieszczenie nr 8B o powierzchni 18,4 m2

-część budynku C obejmująca pomieszczenie kuchenne wraz ze stołówką oraz węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni 114,8 m2.

Łączna powierzchnia lokali wynosi 366 m2.

 1. Przeznaczenie lokali:

Lokale użytkowe stanowiące przedmiot przetargu przeznaczone są na działalność edukacyjną, która nie wpłynie na pogorszenie warunków realizacji zadań statutowych Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Przez działalność mającą negatywny wpływ na realizację celów statutowych Zespołu Szkół rozumie się w szczególności:

-prowadzenie rekrutacji na kierunki kształcenia funkcjonujące w Zespole Szkół

-prowadzenie działalności wymienionej w art.2 pkt 5) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 j.t.)

-kształtowanie negatywnego wizerunku Zespołu Szkół.

 1. Wywoławcza minimalna miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi ( netto) 7,00 zł ( słownie : siedem złotych) za 1 m2 powierzchni użytkowej.

 2. Do ustalonej w drodze przetargu stawki należy doliczyć podatek VAT 23%.

 3. Obciążenia nieruchomości – brak.

 4. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki udziału w przetargu określone w „Szczegółowych warunkach udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych położonych w obrębie nieruchomości Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie”, dostępnych na stronie internetowej www.zssienkiewicz.pl

 1. Oferty należy składać do dnia 30 marca 2017 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie 26-130 Suchedniów ul. Sportowa 3.

 2. Otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia 30 marca 2017 r. o godz 10.00.

 3. Rozliczenie płatności za zużycie mediów będzie następować zgodnie ze szczegółowymi zapisami zamieszczonymi we wzorze umowy.

 4. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

 5. Formularz pisemnej oferty oraz wzór umowy można pobrać ze strony internetowej www.zssienkiewicz.pl lub w sekretariacie szkoły.

 6. Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie zastrzega sobie prawo:

 1. unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny,

 2. odwołania przetargu,

 3. zamknięcia przetargu, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone przez organizatora.


dyrektor szkoły


Umowa najmu

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 j.t.) Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie ogłasza, co następuje:

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

L.p.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej

Opis lokalu

Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej

1.

Działka Nr 4663/2

KW 3507

Lokal użytkowy nr 4B o powierzchni 36,8 m2 w budynku parterowym przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie

7,00 zł./m2 + 23% VAT

Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane z utrzymaniem budynku w wysokości:

-30% kwoty rachunku za energię elektryczną

-50% kwoty rachunku za zimną wodę

-50% kwoty rachunku za odprowadzanie ścieków

-30% kwoty rachunku za gaz, pomniejszonej o wartość dostaw na rzecz innych kontrahentów związanych ze Szkołą odrębnymi umowami na korzystanie ze szkolnej kotłowni gazowej.2.

Działka Nr 4663/2

KW 3507

Lokal użytkowy nr 5B o powierzchni 36,8 m2 w budynku parterowym przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie

3.

Działka Nr 4663/2

KW 3507

Lokal użytkowy nr 7B o powierzchni 18,4 m2 w budynku parterowym przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie

4.

Działka Nr 4663/2

KW 3507

Lokal użytkowy nr 8B o powierzchni 18,4 m2 w budynku parterowym przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie

5.

Działka Nr 4663/2

KW 3507

Lokal użytkowy nr 9B o powierzchni 18,4 m2 w budynku parterowym przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie

6.

Działka Nr 4663/2

KW 3507

Lokal użytkowy nr 10B o powierzchni 18,4 m2 w budynku parterowym przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie

7.

Działka Nr 4663/2

KW 3507

Lokal użytkowy nr 11B o powierzchni 18,4 m2 w budynku parterowym przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie

8.

Działka Nr 4663/2

KW 3507

Lokal użytkowy nr 12B o powierzchni 18,4 m2 w budynku parterowym przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie

9.

Działka Nr 4663/2

KW 3507

Lokal użytkowy nr 13B o powierzchni 18,4 m2 w budynku parterowym przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie


Obchody 154 rocznicy wybuchu powstania styczniowego

W dniu 21 stycznia poczet sztandarowy z naszej szkoły - jak co roku - uczestniczył w uroczystościach z okazji 154 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie uczniowie przemaszerowali ulicami naszego miasta pod krzyż powstańczy zlokalizowany przy ul. Bodzentyńskiej, skąd wyruszył Marsz Powstańczy do Bodzentyna.

Wiele wypowiedzianych podczas uroczystości słów oraz odczytanie Apelu Poległych było lekcją o ogromnej odwadze i determinacji Polaków, którzy podjęli się zrywu narodowowyzwoleńczego. Pozwoliło przypomnieć, iż pomimo klęski militarnej, powstanie umocniło świadomość narodową i miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Szkołę w poczcie sztandarowym reprezentowali: Anna Paterka, Bartosz Brzeziński, Sebastian Żak


GRALIŚMY Z WOŚP

15 stycznia, jak co roku, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a my razem z nią. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie przyłączył się do akcji pomocy maluchom i seniorom. Na 25 już FINAŁ uczniowie upiekli piernikowe serca i ciasteczka rozdawane podczas kwesty darczyńcom WOŚP. Szkoła podarowała na licytację okolicznościowy tort oraz ikebany wykonane przez słuchaczy kursu florystycznego. Można było również wylicytować bony na dowolną usługę fryzjerską wykonaną w szkolnym salonie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.
Galeria


Klaudia Obara stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Dziś w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Wśród wyróżnionych znalazła się Klaudia Obara - uczennica II klasy technikum w Zespole Szkół w Suchedniowie. To jubileuszowe, trzydzieste stypendium premiera w historii naszej szkoły. W imieniu Pani Premier stypendia przekazali: Andrzej Bętkowski - wicewojewoda świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Klaudii oraz pozostałym stypendystom serdecznie gratulujemy!


Fascynacje Sienkiewiczowskie

Już po raz szesnasty w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza odbył się regionalny konkurs recytatorski „Fascynacje Sienkiewiczowskie”. W tym roku stanowił on doskonałe zwieńczenie obchodów Roku Sienkiewiczowskiego, ustanowionego w setną rocznicę śmierci noblisty. Wyjątkowo liczna reprezentacja uczniów z dziesięciu szkół północnej Kielecczyzny dostarczyła wielu wzruszeń publiczności, stawiając zarazem trudne wyzwanie przed jurorami. Ostatecznie jednak jury w składzie: Zenon Juchniewicz, Mariola Pasek, Małgorzata Rek uzgodniło werdykt.

I miejsce – Magdalena Wydra II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku – Kamiennej

II miejsce – Klaudia Michta Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie

III miejsce – Jakub Korpanty Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku – Kamiennej

Wyróżnienia:

Urszula Krzemińska – I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej

Maja Madej - Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku – Kamiennej

Anna Paterka - Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie

Marta Świtek – Gimnazjum im. St. Staszica w Suchedniowie

Organizatorzy dziękują sponsorom konkursu: Powiatowi Skarżyskiemu, Bankowi Spółdzielczemu w Suchedniowie, Nadleśnictwu Suchedniów, Pizzerii „Na Hali” oraz firmom BAROS, RIXON i MOTO GROS za wsparcie finansowe i rzeczowe. Zdjęcia


„Sienkiewicz” na WARSAW GASTRO SHOW 2016

W dniu 28 października 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie odwiedzili Targi Gastronomiczne WARSAW GASTRO SHOW 2016 w Nadarzynie pod Warszawą. Wizyta na targach była okazją do poznania aktualnych trendów i nowości w gastronomii. W Strefie Ucznia można było wysłuchać niezwykłych lekcji prowadzonych przez specjalistów z zakresu techniki i technologii gastronomicznej. Prezentowano działanie pieców konwekcyjno-parowych, nowoczesną obróbkę żywności, systemy informatyczne w gastronomii, wykorzystanie ziół w kuchni, zastawę i bieliznę stołową, innowacyjne formy promocji w gastronomii i inne. Można było degustować potrawy i napoje oraz uczestniczyć w seminariach pod hasłem „Leczenie przez żywienie”.

Uczniowie spędzili na targach prawie trzy godziny, a następnie udali się do stolicy, gdzie pod okiem przewodnika zwiedzali odnowione Łazienki Królewskie. Wycieczka zakończyła się wizytą na Starym Mieście. Pomimo niesprzyjającej pogody uczniowie uznali wyjazd za bardzo udany.


Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2016 roku w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W części oficjalnej glos zabrał dyrektor szkoły Grzegorz Michnowski, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Następnie życzenia w imieniu Samorządu szkolnego przekazały uczennice Agata Pomocnik i Anna Paterka. Cześć artystyczną przygotowała młodzież z klasy IV Technikum-był to zacięty pojedynek między drużynami belfrów i uczniów. Uczestnicy zmagali się m.in. w quizie i rymowankach o szkole, recytacji wierszy, śpiewie, tańcu. Na koniec odbył się mecz w piłkę halową. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.

Galerię zdjęć znajdziesz TUTAJ


Nasi maturzyści najlepsi w powiecie

5 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Jak co roku, bardzo dobrze wypadli nasi absolwenci, uzyskując najlepszy wynik w powiecie skarżyskim!
Szczegółowe informacje o wynikach matury dostępne są TUTAJ


Pożegnanie maturzystów

29 kwietnia 2016 r. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów klas programowo najwyższych, czyli klasy IV technikum i III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.


Zawsze jest to szczególne wydarzenie w życiu szkoły, bo żegnamy uczniów, z którymi przez kilka lat nauki zdążyliśmy się zżyć. Jest to jednocześnie wielka radość, bo kolejne pokolenia uczniów opuszczają szkołę i idą w świat, mając nadzieję, że wiedza, którą zdobyli w tym czasie przyda się im w dorosłym życiu; z drugiej strony, to też smutne wydarzenie, bo żegnamy się i pewien etap w życiu uczniów się zamyka. Ale otwierają się przed nimi nowe perspektywy.


Teraz pozostaje nam tylko życzyć absolwentom naszej szkoły połamania piór na maturze! POWODZENIA!!!

Zapraszamy do obejrzenia GALERII


Pozdrowienia z Pogorzelicy

Od 30 kwietnia grupa uczniów z kl. II i III technikum przebywa na praktyce zawodowej w OW „Stoczniowiec” w Pogorzelicy, zdobywając niezbędne umiejętności w części hotelowej oraz gastronomicznej ośrodka. Nadmorski kurort jest dla nich nie tylko miejscem pracy, lecz również zabawy i wypoczynku, zarówno dzięki doskonałej infrastrukturze, jak i słonecznej pogodzie. Zdjęcia z pobytu znajdziesz TUTAJ


Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie


ogłasza nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017:

Technikum

*technik żywienia i usług gastronomicznych

*technik kelner

*technik hotelarstwa

*technik usług fryzjerskich

*technik pojazdów samochodowych


Zasadnicza Szkoła Zawodowa

*fryzjer

*kucharz

*krawiec – projektowanie i stylizacja odzieży

*blacharz samochodowy

*mechanik pojazdów samochodowych

*elektromechanik pojazdów samochodowych

*stolarz

*murarz-tynkarz

*cukiernik

*piekarz

*wędliniarz

*sprzedawca


Składanie podań o przyjęcie do szkoły w terminie: 25 kwietnia – 28 czerwca 2016 r.

UWAGA! Szkoła nie prowadzi naboru w formie elektronicznej

Kwestionariusz dostępny jest TUTAJ

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły


tel. 412543253, e-mail zssuch@poczta.onet.pl; www.zssienkiewicz.pl

Podwójna wygrana naszych recytatorek!

8 kwietnia 2016 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” odbył się XIV Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Ania Paterka, a Klaudia Michta zajęła drugie miejsce. Dziewczęta przygotował do konkursu Pan Michał Redlica.

Dwie pierwsze lokaty naszych zawodniczek to wielki e osiągnięcie. Serdecznie gratulujemy!
Pełne wyniki konkursu oraz galeria zdjęć dostępne są TUTAJ


5 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie udali się na wycieczkę do Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W muzeum podzieleni byliśmy na trzy grupy po 30 osób i razem z przewodnikami rozpoczęliśmy zwiedzanie. Po wejściu do obozu wraz z przewodnikiem, udaliśmy się do budynków obozu Auschwitz, w których znajdowały się liczne zdjęcia tego miejsca z czasów wojny. Najbardziej jednak wszystkich wzruszyło miejsce, gdzie mogliśmy zobaczyć pozostałe po więźniach rzeczy osobiste, takie jak: buty, włosy, walizki i inne przedmioty codziennego użytku. Duże wrażenie również zrobiło na nas pomieszczenie, gdzie znajdowało się krematorium i komora gazowa. Mogliśmy wyobrazić sobie w jaki sposób zginęły tam tysiące niewinnych ludzi.  Następnie pojechaliśmy do Muzeum Birkenau, na którego terenie mieliśmy możliwość zobaczyć pozostałości po barakach mieszkalnych i ruiny krematorium. W drodze powrotnej zajechaliśmy obejrzeć ruiny zamku w Rabsztynie. Po tej wizycie zakończyliśmy naszą wycieczkę, która niewątpliwie była dla nas niezapomnianą lekcją historii. 


SPOTKANIE WIELKANOCNE

Dnia 23 marca o godz. 9.00 w Zespole Szkół odbyło się śniadanie wielkanocne, na którym zebrali się uczniowie wszystkich klas wraz z nauczycielami. Na stole wielkanocnym znalazły się sałatki, ciasta oraz wiele innych smakołyków przygotowanych przez młodzież, zaś uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej dodatkowo przygotowali świąteczny barszcz. Nie mogło także zabraknąć tradycyjnego jajka. Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze.


Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Nietypowo, bo 30 marca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zgodnie bowiem z aktualną organizacją kształcenia, uczniowie klasy czwartej technikum po raz pierwszy przystąpili do egzaminu zawodowego już w styczniu, aby w ostatnich miesiącach nauki spokojnie przygotować się do matury..

Zmiana formuły egzaminu nie wpłynęła na uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza, którzy kolejny rok z rzędu uzyskali wyniki stawiające szkołę wśród najlepszych polskich szkół zawodowych. O ile zdawalność egzaminu w skali kraju wynosi ok. 70%, to w suchedniowskim technikum nie zdała go zaledwie jedna osoba! Najlepsze wyniki na egzaminie zawodowym osiągnęli:

Anna Hińcza: 85% z części pisemnej, 93% z części praktycznej
Katarzyna Pajdo: 80% z części pisemnej, 94% z części praktycznej
Przemysław Obara:78% z części pisemnej, 97% z części praktycznej

Najbliższe zajęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego...

... M.12 diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych zostają przełożone na 8-9 kwietnia.

W najbliższą niedzielę na szkolnej hali sportowej...

...odbędzie się charytatywny turniej piłki siatkowej. Celem imprezy jest zgromadzenie środków na leczenie pięcioletniego Igora, cierpiącego na postępujący zanik mięśni. Na apel organizatorów odpowiedziało aż 16 drużyn (w tym 3 żeńskie), co gwarantuje sportowe emocje przez cały dzień.


Początek zawodów o godz. 10.00, planowane zakończenie - w późnych godzinach popołudniowych. Wstęp wolny.

Chcesz zdobyć nowy zawód? Podnieść dotychczasowe kwalifikacje?

ZAPRASZAMY

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Prowadzi nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych i młodzieży na kierunkach

* Florysta - bukieciarz
* Elektromechanik pojazdów samochodowych
* Kucharz
* Kelner

Planowane rozpoczęcie kursów: marzec 2016 r.

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą kształcenia w siedzibie szkoły, ul. Sportowa 3, Suchedniów lub pod nr telefonu: 41 25 43 253

10 grudnia w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych odbył się konkurs fryzjerski pt.: "Papierowy zawrót głowy".

W konkursie brały udział następujące szkoły:

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie,
Zespól Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach,
Niepubliczne Technikum w Starachowicach,
Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej

Choć konkurs stał na wysokim poziomie, to jednak nasze uczennice nie wróciły do szkoły z pustymi z rękoma. W kategorii "Kreatywna stylizacja" Klaudia Obara z klasy I technikum wraz z modelką Kingą Dębowską zajęły III miejsce. Natomiast w kategorii "Kreatywna fryzura" Sylwia Kłys z klasy II technikum z modelką Patrycją Wojtyną uplasowały się na II pozycji. W konkursie uczestniczyła także Agata Plewa z kl. III technikum.

Zdjęcia z konkursu można obejrzeć TUTAJ

Wyróżniona młodzież z Zespołu Szkół im.
Henryka Sienkiewicza

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas ...”

W poniedziałek, 30 listopada, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej odbyła się akademia z okazji obchodów Ogólnopolskich Dni Honorowych Dawców Krwi. Tego dnia nie tylko promowano honorowe krwiodawstwo, ale również wręczono upominki laureatom turnieju szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Młoda krew ratuje życie" oraz  odznak  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi i Odznak Honorowych PCK.

Naszą szkołę reprezentowali: Katarzyna Pajdo i Patrycja Dziedziela z klasy IV Technikum oraz Magdalena Glijer i Marcin Pajek z klasy III Technikum. Młodzież z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza już od kilku lat bierze czynny udział w akcjach krwiodawstwa.

Jesteśmy dumni z postawy naszych uczniów,   składamy wielkie podziękowania za nieoceniony dar ich młodych serc.

„Fascynacje Sienkiewiczowskie” już po raz 15!

1 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbył się 15 jubileuszowy Konkurs Recytatorski „Fascynacje Sienkiewiczowskie”. Jury w składzie: Mariola Pasek, Małgorzata Rek, Zenon Juchniewicz oceniało występy zgłoszonych recytatorów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego, Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza oraz suchedniowskiego gimnazjum. Gościem honorowym imprezy był Pan Wiceburmistrz Dariusz Miernik. Po zakończeniu prezentacji ogłoszono wyniki:

I miejsce: Marlena Śliwa z II LO im. A. Mickiewicza,

II miejsce: Urszula Krzemińska z I LO im. J. Słowackiego,

III miejsce: Patrycja Skrocka z ZS Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

Ponadto Jury wyróżniło:

Aleksandrę Mikita z II LO, Wiktorię Bogusiewicz z Gimnazjum w Suchedniowie, Klaudię Michtę z ZS im. H. Sienkiewicza.

Dzięki hojności sponsorów z zaprzyjaźnionych z naszą szkołą suchedniowskich firm ufundowano cenne nagrody. Kolejny konkurs już za rok!

Dyrekcja ZS im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie oraz organizatorzy konkursu składają podziękowania wszystkim darczyńcom za zaangażowanie w rozwój młodzieży i wspieranie młodych talentów. Tegorocznymi sponsorami byli:

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
Deltabud Ostojów
Pizzeria „Na Hali”
Baros
Accar
Moto Gros
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów

Konkursy fryzjerskie

18 listopada 2015 roku odbywał się w Końskich IV Międzyszkolny konkursu fryzjerski, pod hasłem: “2150 Kobieta w przyszłości. Inspiracje nowoczesnymi technologiami i materiałami we fryzurze, makijażu i stroju”. Na konkursie uczniowie z 10 szkół fryzjerskich zaprezentowali zgromadzonej publiczności swoje talenty, pomysły i umiejętności w kreowaniu wspaniałych stylizacji.
 Naszą szkołę godnie reprezentowały Kinga Dębicka z modelką Sylwią Synowiec, oraz Patrycja Wojtyna, która wykonała piękną stylizację na modelce Klaudii Obarze. Choć uczennice zaledwie trzy razy przećwiczyły konkursową fryzurę, pomysł został zauważony przez jurorów, którzy wyróżnili naszą dziewczynę już po raz drugi - przypomina pani Justyna Słopiecka, nauczycielka zawodu. W ubiegłym roku Patrycja Wojtyna otrzymała wyróżnienie w konkursie pod hasłem: „Współczesna fryzura, makijaż i strój”.

W tym samym dniu w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się V Regionalny Konkurs Fryzjersko – Kosmetyczny „I Ty tworzysz modę ulicy…”. Naszą szkołę, jako fryzjerki/modelki, reprezentowały : Patrycja Dziędziela/Monika Niewczas, Ania Hińcza/Marysia Sochacka, Patrycja Syzduł/Klaudia Pomocnik oraz opiekunka – p. Ewa Zuba. Choć tym razem dziewczętom nie udało się uzyskać żadnej nagrody, z pewnością zdobyły wiele cennych doświadczeń, które zaprocentują w trakcie dalszej nauki zawodu.

Zdjęcia z konkursów są dostępne TUTAJ

Filmy z konkursu w Końskich dostępne są TUTAJ

Kasia Pajdo stypendystką Prezesa Rady Ministrów

17 listopada w starachowickim hotelu Europa odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Wśród wyróżnionych znalazła się Katarzyna Pajdo - uczennica IV klasy technikum w Zespole Szkół w Suchedniowie. To już dwudzieste dziewiąte stypendium premiera w historii naszej szkoły. W imieniu Pani Premier stypendia przekazali: Paweł Olszak - wicewojewoda świętokrzyski oraz starosta Jerzy Żmijewski.
  Kasi oraz pozostałym stypendystom serdecznie gratulujemy!

ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD!!!

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie prowadzi nabór na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych,
w następujących zawodach:

Kelner (kwalifikacja: wykonywanie usług kelnerskich)

Kucharz (kwalifikacja: sporządzanie potraw i napojów)

Cukiernik (kwalifikacja: produkcja wyrobów cukierniczych)

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie kwestionariusza dostępnego TUTAJ lub w sekretariacie szkoły.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły, ul. Sportowa 3 tel. 412543253 email zssuch@poczta.onet.pl

IV Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego…

… odbył się w niedzielę 18.10.2015, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Fryzury oceniało trzyosobowe jury w składzie: styliści Marta Robak z Wrocławia, Włodzimierz Białkowski z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Marta Orzeszyna – autorka książki „Antoine Cierplikowski. Król fryzjerów, fryzjer królów”. - Poziom był bardzo wyrównany i wysoki, pojawiają się tylko drobne niedociągnięcia – oceniła Marta Robak.
  Konkurs organizowany był z myślą o uczniach kształcących się w zawodzie fryzjer zarówno w szkole zasadniczej jak i technikum, którzy chcieli zaprezentować swoje umiejętności, kreatywność i pomysły na wykonanie nowatorskich stylizacji główki treningowej: „Fryzury karnawałowej na włosach długich”. W tym konkursie naszą szkołę zaprezentowały: Agata Plewa uczennica III T, Patrycja Wojtyna z II T i Anna Hińcza uczennica IV T. Niestety, nie udało się zająć żadnego miejsca, ale dla uczennic była to ważna lekcja, która na pewno zaprocentuje.

WYCIECZKA DO KRAKOWA

13 października 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie odbyli zaplanowaną wcześniej wycieczkę do Krakowa. Niestety, nie bardzo sprzyjała nam pogoda, bo poprzedniego dnia spadł spory śnieg – ale to nas nie zniechęciło. Wsiedliśmy w dwa autobusy i z samego rana (zbiórka była o godz. 6.00!) pojechaliśmy do królewskiego miasta.

W Krakowie mieliśmy przygotowany bogaty program zwiedzania.

Odwiedziliśmy Kościół na Skałce, Panteon znanych Polaków oraz Wawel, który zrobił na nas ogromne wrażenie. Po prostu jest piękny i dostojny.

Sporych emocji dostarczyło nam także zejście krętymi schodkami do Smoczej Jamy. Na szczęście smok już nie jest groźny i nie przestraszyliśmy się go. Po przejściu na Rynek, zwiedziliśmy Kościół Mariacki z pięknym ołtarzem Wita Stwosza. Wysłuchaliśmy także hejnału. Na Rynku mieliśmy czas wolny, który każdy wykorzystał, jak chciał. Wiele osób karmiło słynne krakowskie gołębie.

Ważnym punktem wycieczki była wizyta w ZOO. Niestety, ze względu na aurę niektóre zwierzęta się pochowały, ale i tak zobaczyliśmy sporo egzotycznych przedstawicieli fauny. A nawet mogliśmy zobaczyć, jak się karmi uchatki, czyli lwy morskie.

Zajrzeliśmy także na chwilkę do Collegium Maius i Collegium Novum i okazało się, że już musimy zbierać się w drogę powrotną do Suchedniowa. Przeszliśmy zatem jeszcze Plantami pod Wawel, gdzie wsiedliśmy do autobusu, by wracać do domu.

Wycieczka była bardzo udana, dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń, ale i dała okazję do integracji między klasowych. Tak nam się podobało, że już planujemy kolejną!

Akcja krwiodawstwa: „Młoda krew ratuje życie”

W dniu 1 pażdziernika 2015r. w ZST w Skarżysku-Kam. w ramach XIII edycji Turnieju „Młoda krew ratuje życie” Polski Czerwony Krzyż zorganizował akcję poboru krwi od pełnoletnich uczniów . Corocznie uczniowie naszej szkoły czynnie biorą udział w w/w akcji.
W każdej kolejnej edycji Turnieju przybywa nam nowych młodych krwiodawców. Tym razem pierwszy raz krew oddały: Kinga Dębowska i Agata Pomocnik z klasy III Technikum, ponadto Magdalena Glijer i Marcin Pajek również z klasy III Technikum już kolejny raz przekroczyli progi stacji krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie więcej uczniów naszej szkoły zasili szeregi honorowych dawców krwi i będzie indywidualnie kontynuować te szczytną ideę w Oddziale Terenowym RCKiK w Skarżysku-Kam.
Każdy uczeń po oddaniu krwi otrzymał 8 czekolad, soczek, ciepły posiłek, upominek-kalkulator ufundowany przez firmę „Wtórpol”.
Pomimo postępu medycyny i rozwoju przemysłu farmaceutycznego nie ma tak cudownego leku jakim jest ludzka krew, nie wyprodukowano żadnego medykamentu, który posiadałby cechy biologiczne ludzkiej krwi i mógłby ją w pełni zastąpić, dlatego też ratowanie zdrowia i życia ludzkiego było i jest uzależnione od honorowych dawców krwi.

Opiekunka SK PCK – Jadwiga Kowalczyk

SIENKIEWICZ w piątce najlepszych świętokrzyskich techników!
 
Po raz kolejny miesięcznik PERSPEKTYWY opublikował ranking najlepszych polskich szkół ponadgimnazjalnych. W rankingu wzięto pod uwagę: wyniki matur, egzaminów zawodowych oraz olimpiad przedmiotowych. Nasza szkoła znalazła się na piątym miejscu w gronie szkół technikalnych województwa świętokrzyskiego!  więcej
Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

NASI MATURZYŚCI NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE!!!

30 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznej matury. Znakomicie wypadli absolwenci klasy IV technikum, którzy w komplecie zdali ten egzamin. To najlepszy wynik nie tylko w powiecie skarżyskim, lecz także w całym województwie świętokrzyskim! Wszystkim tegorocznym maturzystom składamy serdeczne gratulacje i trzymamy kciuki za podobny sukces na egzaminie zawodowym.

Poniżej zamieszczamy link do pełnych wyników tegorocznej matury:

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150630/POWIAT0110/150639937 

Zakończenie roku szkolnego
 

 

Zespół Szkół

im. H. Sienkiewicza

w Suchedniowie

 

ogłasza nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

na rok szkolny 2015/2016:

 

Technikum

*technik żywienia i usług gastronomicznych

*technik kelner

*technik hotelarstwa

*technik usług fryzjerskich

*technik pojazdów samochodowych

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

*fryzjer

*kucharz

*krawiec – projektowanie i stylizacja odzieży

*blacharz samochodowy

*lakiernik

*mechanik pojazdów samochodowych

*elektromechanik pojazdów samochodowych

*stolarz

*murarz-tynkarz

*cukiernik

*piekarz

*wędliniarz

*sprzedawca

 

Składanie podań o przyjęcie do szkoły w terminie: 1czerwca – 24 czerwca 2015 r.

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły: do 1 lipca 2015 r.

UWAGA! Szkoła nie prowadzi naboru w formie elektronicznej

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły

 

tel. 412543253, e-mail zssuch@poczta.onet.pl;  www.zssienkiewicz.pl
Konkurs "Zawodowiec roku"

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego ucznia kształcącego się w wybranym zawodzie.

Do udziału w konkursie „Zawodowiec Roku” uprawnieni są wszyscy uczniowie Zespołu szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.   więcej

Praktyki zawodowe
Uczniowie klasy II i III technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych w dniach   18-29.05.2015 r. odbyli 2-tygodniową praktykę zawodową w Ośrodku Wczasowo-Sanatoryjnym „Stoczniowiec”, w Pogorzelicy.  Realizacja programu praktycznej nauki zawodu odbywała się w kuchni, przy obsłudze gości  w sali konsumenckiej , w hotelowym barze „Baltic-bar” i w recepcji hotelowej. więcej
Pożegnanie absolwentów 
 więcej
W dniu 5 maja 2015 roku młodzież klasy III technikum: technik żywienia i usług gastronomicznych  oraz klasy III ZSZ: fryzjer i klasy I i III technikum: technik fryzjerstwa Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza, w Suchedniowie była na wycieczce edukacyjnej   w obiektach gastronomiczno-hotelarskich, w Kielcach. Młodzież ucząca się w zawodzie: fryzjer uczestniczyła w zajęciach  praktycznych w profesjonalnym salonie fryzjerskim.   Celem wycieczki było praktyczne zapoznanie uczniów z:  układem funkcjonalnym pomieszczeń w hotelu,- zakresem usług gastronomicznych świadczonych przez hotel, - organizacją obsługi gości w salach bankietowych farbowaniem i sposobem strzyżenia  włosów w profesjonalnym salonie fryzjerskim.  więcej

Finał regionalny XV edycji konkursu "Bezpiecznie od startu"

10 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. S. Staszica w Kielcach odbył się finał etapu regionalnego, już XV edycji konkursu "Bezpiecznie od startu" dla młodzieży uczącej się zawodu. Konkurs był organizowany przy współpracy Izby Rzemieślników  i Pracodawców w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. więcej
10 kwietnia w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” odbył się XIII Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera. Wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyła Kinga Dębowska z klasy II technikum. Gratulujemy!

Pamięci Magdy Żółtek

Drodzy Przyjaciele!

Pamiętajmy, że Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.

 Pogrążeni w smutku żegnamy Magdę, której śmierć jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem. Nie znajdujemy słów, by wyrazić smutek i ogromną pustkę, jaką odczuwamy. To nieodżałowana strata dla wszystkich, którzy Magdę znali i kochali.

Będziemy wspominać Magdę jako radosną, mądrą dziewczynę, przyjaciółkę wielu z nas.

Będzie nam Ciebie, Magdo, bardzo brakowało. Chcielibyśmy powiedzieć Ci jeszcze wiele rzeczy, na które czasu nam nie wystarczyło. Odeszłaś cicho i bez pożegnania, jak ta co nie chce swym odejściem smucić, jak ta, co wierzy w chwili rozstania, że niebawem z dobrą wieścią wróci. My natomiast będziemy zawsze pamiętać o wspaniałej koleżance i przyjaciółce, która żyła wśród nas.

Żegnaj Magdo.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

Rozpoczęło się głosowanie w ogólnopolskim konkursie „PODWÓRKO NIVEA”. Takie Rodzinne Miejsca Zabaw powstaną w 40 lokalizacjach w całej Polsce, które zbiorą największą liczbę głosów. 

Suchedniów zgłosił do konkursu miejsce przy ul. Dawidowicza (w pobliżu schodów do parku). 

To czy podwórko NIVEA, wyposażone w sprzęty dla młodszych i starszych dzieci oraz ich rodziców, powstanie jeszcze w tym roku w Suchedniowie, zależy od nas.

Codziennie oddajmy jeden głos na naszą lokalizację za pośrednictwem strony internetowej  NIVEA i zachęćmy do głosowania naszych znajomych.
I Powiatowy Konkurs Fryzjerski Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Nasza nowa sala gastronomiczna Ferie w Sienkiewiczu
                   Dyrektorowi Zespołu Szkół
                   im. Henryka Sienkiewicza
                   w Suchedniowie


               p. Grzegorzowi Michowskiemu

                    Wyrazy współczucia z powodu śmierci


                                              Mamy

                                      
składają:
                               uczniowie, rodzice i pracownicy
                               Zespołu Szkół
                               im. Henryka Sienkiewicza
                               w Suchedniowie

Protokół z wyboru oferenta dot. wykonania prac remontowych w kotłowni gazowej
XX konkurs na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik Zapytanie ofertowe - remont kotłowni gazowej
Jasełka 2014 Konkurs Recytatorski "Fascynacje Sienkiewiczowskie"
XI festiwal fryzjersko-kosmetyczny HAIR FAIR α BEAUTY FAIR  IV Regionalny Konkurs Fryzjersko-Kosmetyczny Ostrowiec
Święto Niepodległości Akcja Krwiodawstwa
 Współpraca z Samorządową Szkołą Podstawową w Suchedniowie  Zajęcia profilaktyczne
Zajęcia integracyjne klas I  Otrzęsiny 2014 
Kurs Kelner sommelier   
Kurs przedłużanie włosów 
Rozpoczęcie roku szkolnego Sprzątanie Świata
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Plan lekcji
Praktyki uczniów w Św. Katarzynie - Pensjonat Łysica
Wellness & Spa

Bartosz Brzeziński zdobył złoty medal w kategorii 74 kg. oraz  medal brązowy w kat. 69 kg. na rozegranym w słowackim Martinie międzynarodowym turnieju brazylijskiego jiu jitsu Sai Storm 2014.

Bartek na co dzień poznaje tajniki tej sztuki walki w klubie Alliance Kielce, pod czujnym okiem trenera Marcina Błachuta.

Praktyki w Pogorzelicy
Dnia 5.05.2014 rozpoczęły się praktyki zawodowe w Pogorzelicy, które odbywają się w Ośrodku Wczasowo- Sanatoryjnym „Stoczniowiec’ i będą trwały do 30.05.2014. Są one realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Suchedniowscy Zawodowcy”.  więcej
Wyjazd sesyjny do Włoch
W dniach 05-11.04.2014 nauczycielki przedmiotów zawodowych gastronomicznych: Elżbieta Kumalska i Małgorzata Łukasiak (uczestniczki projektu unijnego-Agro na 6) wzięły udział w wyjeździe studyjnym do przedsiębiorstw branż rolniczych i gastronomiczno-hotelarskich we Włoszech.  więcej
Pożegnanie maturzystów Matury 2014
  Giełda Szkół Wąchock Kurs Carvingu
W dniach 1-2.04.2014 w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie dla 15 osobowej grupy uczniów został przeprowadzony KURS CARVINGU.   więcej
   
Praktyki w Pogorzelicy Warsztaty - Gimnazjum Bodzentyn
 Nowa ulotka   Nowy regulamin rekrutacji
     
Kwestionariusz
Nauczycielka historii Justyna Staszewska w dniach 19-21 kwietnia była na szkoleniu w Sztokholmie, zorganizowanym przez Szwedzki Komitet do Walki przeciw Antysemityzmowi. Zapraszamy zainteresowane szkoły do uczestnictwa w tym multimedialnym projekcie. 

Relacja ze szkolenia